คำคม ความคิด1.หยุด เพื่อ เริ่มใหม่  2.แพ้ เพื่อ ก้าวต่อ  3.ท้อ เพื่อฮึดสู้  4.ศัตรู คือ ตัวเอง    บนแผ่นดินนี้ ศิษย์ได้เกิดมาแล้วก็จะอยู่จนตายไป ทุกวันนี้ที่ศิษย์มีความร่มเย็นอยู่ได้ดีกว่าประเทศอื่น ก็เพราะมีองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงประเสริฐล้ำเลิศ หากศิษย์คิดได้ว่า พระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดมากที่สุด ศิษย์ก็จงทำสิ่งนั้นถวายแด่พระองค์ท่าน องค์พระมหากษัตริย์ของศิษย์นั้นทรงทำทุกอย่างเพื่อผู้อื่น ฉะนั้นจงอย่าให้พระองค์ท่านต้องทรงตรากตรำอยู่แต่เพียงลำพังพระองค์เดียวเนื่องจากศิษย์เกิดในเมืองไทย การเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์จึงเป็นเรื่องที่สมควรทำ และสิ่งที่ศิษย์ต้องทำให้ได้ คือ ความจงรักภักดี ภายในคำว่า จงรักภักดี มีรายละอียดอีกหลายประการ อันได้แก่ ความเคารพ เจริญรอยตาม การช่วยเหลือ แม้ว่าเราจะทำได้น้อยก็ตาม ก็ต้องทำให้เต็มที่ เต็มใจและจริงใจความเคารพที่สูงสุด คือ การเจริญรอยตาม ถ้าไม่รู้จัก “ชาติ” ก็อยู่บนแผ่นดินนี้ไม่ได้ ถ้าไม่รู้จัก “ศาสนา” ก็เป็นคนดีไปไม่ได้


"คนจนก็จนเหลือแสน
คนขาดแคลนก็ขาดแคลนมากหลาย
คนโกงกินก็โกงกินกันมากมาย
คนที่ตายก็ตายเพราะทำดี"


น้ำชาในถ้วยนี้
มันเต็มแล้ว  รินกี่ทีมันก็ล้น
เปรียบอวิชชา ที่มากมายในใจคน
เติมวิชชา มันก็ล้นท้นออกมา

ด้วยเพราะยึดติด แนวคิดทฤษฎี
จึงไม่มีที่ว่าง อย่างที่ว่า
ถ้วยที่เต็มเปี่ยมปรี่มีน้ำชา
เติมกี่ครา ชาก็ล้นท้นทุกที


"อย่าหลงเงินตรา 
อย่าบ้าลาภยศ
อย่างดทำดี
อย่าหนีความจริง"


                              


ทุกคนต่างจิตต่างใจ
รวมจิตคนให้เป็น หนึ่งเดียวกันได้

ภัยพิบัติ...

จะเบาบางลงได้ไม่น่าเชื่อ

 แต่ต้องเชื่อในความสงบนิ่ง 

ความสงบนิ่ง  สยบมารได้

สมเจตนาในทุกสิ่ง

โดยการสงบนิ่ง..โลกสงบ

 หากใจเรานิ่งสงบ มารสยบ คุณธรรม วันเวลา ทำให้ใจคนเปลี่ยนไปได้ 
แต่วันเวลา ไม่สามารถพรากเอาความรู้
ที่เราอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปร่ำเรียนมาได้ 
มันจะติดตัวเราไป จนวันตาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น